top of page

DİNDARLIK VE PORNOGRAFİ BAĞIMLILIĞI

İlk bakışta dikkate değer bir çelişki gibi görünse de dindar insanlar arasında pornografi bağımlılığına hiç de nadir rastlanılmadığı iddia edilebilir. Bunu besleyecek hayli delil var elimizde.


Bağımlıların bir kısmının sürekli körüklenen çaresizlik, keder, değersizlik duygularının pençesinden kurtulabilmek ümidiyle feryat figan dine yöneldikleri, bağımlılıkta kıdem kazanmalarını takiben dindarlığa sığındıkları söylenebilir belki.


Veya, cinsel dürtülerini yıllar boyunca fazlasıyla baskılamış dindar erkeklerin bir şekilde kendilerini bağımlılığın kucağında buldukları varsayılabilir. Bilemiyoruz. Esas konumuz da bu değil aslında.


Esas konumuz, dindarlaşarak hatta dindarlaşmayı (hayatı uçlarda yaşamaya alışmış bir bağımlı zihniyle) abartarak bağımlılığı kontrol altına alıp alamayacağımız.Dinin ve maneviyatın insanın duygularının üzerindeki güçlü etkisi küçümsenmeye gelmez.


Duygular...


En fırtınalı duyguların deryası bağımlının yaşam alanıdır.


Söz konusu olan duygularsa kimse bu alanda bir bağımlı ile boy ölçüşemez.


Bağımlı, baş döndüren duyguları baş tacı eder.


Aşağıların en aşağısında da olsa, yücelerin en yücesinde de...


Ne pahasına olursa olsun, sadece abartılı duygular.


Bağımlının alışkanlığı talidir.


O, coşkun duygulara, bu duyguları her ne sağlıyorsa ona bağımlı gibidir.Tiksinti verici bir çamurun içinde debelenirken, şahit olabildiğimiz ve hayal edebildiğimiz her türlü saflığın, iyiliğin, güzelliğin Sahibi'ne inanmak ve O'na bağlanmak.


Sürekli bağışlandığımızı düşlemek.


Mahcubiyet ve üzüntü dolu gözyaşlarımız.


Paha biçilmez olabilir, öyledir.


Her şeyi boş vermek istediğimizde bize direnme gücü verebilir.


Lakin bir şeyi yapmayacak, bağımlılığımıza bir son vermeyecek.


İyi ihtimalle oldukça geçici sahte başarılar elde edebileceğiz.


Dine ne ölçüde bel bağlamış olursak olalım, elimize "dindar bir bağımlı" olarak yaşamanın ötesi geçmeyecek.


Vurgulamak istediğimiz, bazı pornografi bağımlılarının, adeta "din bağımlılığı" vasıtasıyla çaresizce kendilerini frenlemeye çalışmaları ve başarısızlığa mahkum olmalarıdır.Sırf dindarlıkla bir spor dalında başarılı olmayı hedeflemek.


Dini bütün diye harika beste yapabileceğini düşünmek.


Dindarlığı sayesinde iş hayatında başarıdan başarıya koşacağını beklemek.


Mütedeyyin diye üniversite sınavında derece yapacağını zannetmek.


Örnekleri çoğaltın.


Nasıl da bir naiflik!


İşte, salt dindarlıkla pornografi bağımlılığının bertaraf edilebileceğini zannetmek de bizi gerçeğe giden yoldan alıkoyabilecek bir naifliktir.


Bahsi geçen hedeflerin her birinin gerektirdiği çalışma yöntemleri ve teknikleri vardır.


Apayrı tecrübelerden geçmeyi gerektirir.


Pornografi bağımlılığına karşı da durum farklı değildir.

182 görüntüleme

Comentarios


1/23
bottom of page