top of page

EVRENSEL DEĞERLER

Bağımlılık çukurunda geçen yıllar hepimizi ezerek, değerlerimizi öğüterek geride kalıyorlar. Kişiliğimizden taviz üstüne taviz vererek görkemli keyiflerimizi muhafaza etmeye çabalıyoruz.


Külahlarımızı önümüze koyup fena gidişatı nasıl engelleyeceğimizi düşündüğümüz bu günlerde ufalanan değerlerimizi yeniden daha görünür kılmayı amaç ediniyoruz.


Evrensel değerler; nerede, ne zaman yaşamış, yaşıyor olursa olsun tüm insanlık ailesin, hepimizin ortak değerlerine verdiğimiz isim. Vicdanımızın doğru ya da yanlış saydığı şeyler...

Özsaygı

Sevgi

Doğruluk

Tevazu

Diğerkamlık

Affetme

Sakinlik

Anlam

Samimiyet

Hoşgörü

Adalet

Azim

İnanç

Cömertlik

Nezaket

Güvenilirlik

Azim

Özgürlük

Sadakat

ve daha onlarcası...


Duygu durumumuzu iyileştirmek uğruna bildiğimiz belki de tek yöntemin, bağımlılık noktasına gelmiş alışkanlığımızın, yinelenip durmasının değerlerimizde kolay kolay onarılmaz bir tahribat meydana getirdiği, bu değerleri hayatımıza yön veremez duruma düşürdüğü hususuna daha önce değinmiştik.


Ama şu da bir gerçek ki değerlerimizin varlığına olan ihtiyacımız tarif edilemez.


Değerlerimizin yeterince belirgin olmadığı bir yaşam pratiğinde zorlayıcı davranışımıza karşı elde ettiğimiz hiçbir başarının kalıcı nitelikte olamayacağını ileri sürebiliriz.


Onları kesintisiz güçlendirme noktasında bir bilince ulaşmamız bağımlılığa karşı mücadele harcına kum ve su taşıyacak.


Eğitim hayatımızda karşımıza çıkan zorunlu dersler ve seçmeli dersler misali, Program çerçevesinde geliştirmeye şiddetle ihtiyacımız olan evrensel değerler ve onlarcası arasında seçimi bize bırakılan, büyütmeye gönüllü olacağımız kişisel değerlerimiz olacak.


Bunları nasıl iyileştirebileceğimize dair konuşacağız.


Ensemizden ayrılmayan alışkanlığımızın öncelikle uyuşturduğu değerler, tercihen üzerlerinde öncelikli çalışmamız gerekenler olacak.


Özsaygı

Vazgeçemediğimiz alışkanlığımızın özsaygımıza verdiği zarar konusunu umursamazlıkla, aldırmazlıkla geçiştirememiz ancak aynı alışkanlığın değirmenine su taşıyacaktır.


Anlam

Hemen her türlü bağımlılıkta görüldüğü üzere, bizim bağımlılığımızda da mağdurların tamamına yakını derin bir anlamsızlık duygusundan muzdariptir. Bazen durum o kadar vahimleşir ki her şeyin anlamsız göründüğü bir dünya son durak olur. Anlamsızlık hissi bizi çepeçevre kuşatır. Tüm bunlara karşın yolculuğumuz sırasında ihtiyaç listemizin tepesininin sabiti anlam duygusudur.


Sevgi

Devamlı porno izlemekten şikayetçi, bu davranışı bağımlılık noktasına taşımış bireyin bir "sevgi pıtırcığı" olmadığını varsayabiliriz. Sevme yeteneğimizin günden güne körelmekte olduğunu fark edebiliyor muyuz?


Doğruluk

Kendimizi dürüst bir insan olarak bulabiliriz, öyleyizdir. Ne var ki yaptıklarımızı gizlemeye uğraşırken (bunu yapmıyorsak daha büyük bir sorunumuz var demektir) doğruluktan ne denli ödün vermiş olabiliriz? Bu ödünler bizi hayatın diğer alanlarında, yakınlarımızla ilişkimizde, iş yaşamında vs nasıl etkilemiş olabilir?


Tevazu

Tuhaftır, porno izleme davranışının en mütavazi insanları dahi bir kibir abidesine çevirme potansiyeli bulunuyor. Bizi iyi ve güzel olan herşeyden uzaklaştırma potansiyeli olduğu gibi.


Diğerkamlık

Bazılarımıza yabancı gelebilecek bu kelimenin bencil ve ben merkezci olma halinin zıt anlamlısı olduğunu söyleyebiliriz. Farkında olalım olmayalım bağımlılık bizi bencillik damarı gittikçe azan, son derece benmerkezci bir bireye dönüştürebiliyor.


Sakinlik

Öfke, çaresizliğimizin dışa vurumu. Öfkelenmek için eften püften mazaretler aramaya, tali meseleler için abartılı öfke gösterileri yapmaya siz de alışkın mısınız? Sakinlik sizin de üzerinde durmanız gereken değerlerden.


Affetme

İçinde bulunduğumuz hal için anne babamızı suçlarız, karımızı, hatta çocuklarımızı suçlarız . Belki geçmişimizde kötü iz bırakmış bazı insanları itham ederiz. Elbette en fazla da kendimizi hedef tahtasına oturturuz. Ne var ki sorulması gereken soru bu tavrımızın neye hizmet ettiğidir.


Bu aşamada kavramamız gereken bu değerleri geliştirmeye gönüllü olmamızın en kayda değer sebebinin kendimize ilişkin algımızı olumlu yönde değiştirmek olduğu.


Bu olumlu algı ne denli filizlenip gelişirse, kendimizi ne ölçüde makbul görürsek, etkin bir dürtü kontrol sürecinin ve kalıcı değişimin ayak seslerini de o denli yakından işitiriz.


Kolayca öğrenilebilecek bir takım tekniklerle bir zamanlar asla direnilmez gelen porno izleme ritüelinden bizi uzak tutacak bir değişimi tam anlamıyla sağlama alabiliriz.


Daha derinlikli anlamak amacıyla bazı evrensel değerler üzerinde teker teker duralım.


 

Çalışma:


Beylik tabirle, krizi fırsata çevirmek.

Bağımlılık talihsizliğini tecrübe ettikten sonra mesuliyet alıp, emek verip, değerlerimizi güçlendirip, içinde yaşadığımız toplumun ortalamasından daha yüksek erdemlilik gösterme fırsatını yakalamak...

Bağımlılıktan kurtulma mücadelesini olumlu manada çok yönlü, dönüştürücü bir imkan olarak değerlendirmek.

Bu şekilde kendimizle alakalı uzun zaman zarfında vucut bulmuş olması muhtemel negatif algımızı değiştirmek.

Pornografiye karşı dürtü kontrol süreçlerini kolaylıkla yönetebilmemiz için evrensel değerlerimizin aşırı zayıf düşmüş olmaması gerekiyor.


106 görüntüleme

Comments


1/23
bottom of page