top of page

Kendinizi bir BAĞIMLI olarak görün görmeyin, kontrol etmekte zorlandığınız pornografi kullanma alışkanlığından şikayetçiyseniz burada dile getirilen PROGRAM'ın, durumunuzu kavrayabilme ve çözüm üretebilme yolunda size kılavuzluk edebileceği iyimserliğine sahip olabilirsiniz.

Yaklaşık 80 dersten oluşan Program, zorlayıcı pornografi kullanımına/bağımlılığına karşı çözüm arayışındaki bireylere etkileşimli, bütünsel bir destek verebilmeyi ve hastalıklarına bakışlarını daha bilinçli kılabilmeyi hedefliyor.


PROGRAM

Toplumun her kesiminden, çeşitli eğitim seviyelerinden takipçilerin bulunabileceği hesaba katılarak, kavramlar, teknikler olabildiğince basite indirgenerek anlatıldı


Sembollerden, eğitici ve inşa edici kısa öykülerden faydalanıldı.


Edebi alıntılarla, mizahla zenginleştirildi.


Pek çok yakışıksızlığa müsait bir konuyu odağına almasına karşın, "temiz" bir dil tercih edilerek kaleme alındı.

Dersler formüle edilirken, sadece istenmeyen alışkanlıklara bir son verebilmenin ötesinde, evrensel değerlerin vurgulanmasına ve özendirilmesine özen gösterildi.


HAZIRLIK DERSLERİ, Program'ı çalışırken öncelikle temel kavramları ele almak, bir takım hatalı algılarımızı düzeltmek, çıkacağımız yolculuğa ilişkin gerçekçi beklentilere sahip olmak, sıklıkla yapılan hataları irdelemek ve nihayetinde daha karmaşık hususlarla boğuşabilmeye hazırlanmak bağlamında bize yardımcı oluyorlar.

Etraflı DÜRTÜ YÖNETİM derslerinde ritüelleri durdurabilmeyi hem teorik olarak öğreniyoruz, hem de öğrendiklerimizi çok sayıda yol gösterici örnekle pekiştiriyoruz ve pratik yapıyoruz. Kışkırtıcı dürtülerimizden çekinmemeyi, korkup kaçmamayı, onlara kolayca boyun eğmek şöyle dursun, su yüzüne çıktıklarında onları lehimize kullanabilmeyi öğreniyoruz. Makul bir süre içerisinde istenmeyen davranışımızı yinelememe noktasında özgüven kazanıyor, yükümüzü hafifletiyoruz.

Nihayetinde SAĞLIK derslerinde, gayemizin durabilmekle yetinmek olmadığını, bunun çok ötesinde, hayatımızı yıkıcı sonuçlar doğurabilecek alışkanlıklara, bağımlılıklara ihtiyaç duymaksızın kendi belirleyeceğimiz değerlerle yönetebilmeyi öğrenmenin peşine düşeceğimizi işliyoruz. Bu dersler bizi sadece esas gayemiz olan sağlıklı bir hayat yaşama hedefine yönlendirmiyorlar, dürtü yönetim sürecinin de adeta yakıtı oluyorlar. Eski günlere dönme kabusları görmekten kurtulmamızı ancak yeni bir kimliğin üzerine bina edeceğimiz kişisel vizyon ve değerler mümkün kılabiliyor.

Her dersin sonundaki çalışma alanında bizden istenilenleri cevaplıyor, gelişmemiz hakkında yapıcı geri bildirimler alıyoruz. Etkileşimli dersler, öğrendiklerimizi özümsememizi, yapacağımız pratikleri netleştirmemizi kolaylaştırıyor.


23.388 görüntüleme

Comments


1/23
bottom of page