top of page

MOTİVASYON KAYNAKLARI

Mücadelemiz güçlü motivasyon damarları keşfetme mücadelesidir.

Zorlayıcı davranışımızı durdurmaya ve sağlık bulmaya yönelik motivasyonumuzun ömür boyu şaşmadan, aşınmadan yüksek seyretmesini beklemek hayalciliğin de ötesinde olacaktır.

Bize motivasyon verebilecek yığınla unsurun bulunma ihtimaline karşın bunların pek çoğu geçici ve istikrarsız olabilir. Kendi içimizde ne kadar tutarlı olursak olalım, beklemediğimiz bir anda iyileşmeye yönelik tüm motivasyonumuzun sekteye uğradığına şaşkınlık içinde şahit olabiliriz.

Endişelenmemiz gereken, öyle bir günün gelmesidir ki o günde alışkanlığımızdan kaçınmamız için tek bir sebebimiz kalmamış, motivasyonlarımız geçerliliklerini yitirmiştir.

O gün bizim için duramamak bir "zorunluluk" olmaktan çıkmıştır. Dürtü anında boy gösteren, bizi yerle bir eden o eski gücün yerinde yeller esmektedir.

Lakin biz umutsuz bir tavırla, sevince değil acıya, gözyaşına susamış bir halde yaşama tekrar sırt çevirmiş gibiyizdir

Krizi atlatmış, bağımlılığın getirdiği ağır sonuçları geride bırakmışsınızdır. Hayatımız daha yönetilebilir, tahammül edilebilir bir durumdadır. "Görev başarılmış", acılarımız hafiflemiş, ölümden kurtulmuş sıtmaya razı olmuşuzdur.

Artısını eksisini tarttığımızda duygularımızın cazibesinin, peşinen deneyimleyeceğimiz heyecan fırtınasın ağır basması kuvvetle muhtemeldir.

Ancak ağır bir krizle yüzleşmemiz yeniden durmayı tercih etmemizi mümkün kılabilir.

Tüm bu şartlar altında davranışı nasıl tekrar durdurabileceğinizi kavramış olmanız işinize yaramak bir yana, size ayrı bir gevşeklik, ayrı bir sahte özgüven verecektir.


Bir bölümümüz meseleyi motivasyon ile sınırlı tutmadan disiplini öncelememiz gerektiğini; motivasyonun azlığına çokluğuna bakmaksızın devamlı asgari disiplin altında hayatımızı sürdürmemiz gerektiğini savunabilirler. Teoride haklıdırlar.

Fakat fiiliyatta pek çoğumuzun bu disiplini sürdürebilecek aşamada olmadığımızı varsaymak durumundayız. Zira bağımlılığımızla, çoğu zaman disiplinden yoksun ve davranışları öngörülemez bireyler haline gelmiş olmamız arasında sıkı irtibat vardır.

Ancak aramızdan şansı yaver gidenlerin, motivasyonumuzun sönümlendiği dönemlerde bağımlılığa dönmemeyi başarabilecek kadar disiplinli olacağını varsayarsak hata yapmış olmayız.

Bu açıdan baktığımızda, genelimiz için kötü senaryoyu hesaba katarak, hayatımız boyunca etkin motivasyonlara sahip olabilmenin istikrarımız adına kritik rol oynadığını iddia edebiliriz.

Neticede, belirli periyotlarla (haftada bir değilse ayda bir) motivasyon havuzumuzun içeriğini ölçmek, kritik seviyenin altına düşmeye başlaması halinde derhal takviye yapmaya girişmek istikrarımızı mümkün kılabilir.Aşağıda ana hatlarıyla izah edilen motivasyon ölçüm tekniğinin son derece subjektif olduğundan elbette şüphe bulunmuyor. Hakiki motivasyonumuzu ne ölçüde isabetle yansıttığı da elbette tartışmalıdır.

İşler iyice sarpa sardığında dahi yeterli motivasyonsa sahip olabilme noktasında bizi bilinçli kılması. Bu tekniği bizim açımızdan değerli kılabilecek olan yegane şey bu...


Bağımlılığım Negatif Sonuçların Kaynaklanan Motivasyon (0-15 Puan arası)

Davranışınızı takip eden saat ve günlerde ne ölçüde sorunlar deneyimliyorsunuz?

Ertesi gün bunalımla burun buruna mı geliyorsunuz ?

İnsan içine çıkamayacak hale mi geliyorsunuz?

Yoksa hafif, belli belirsiz sıkıntılar mı yaşıyorsunuz?

En ağır sonuçlar için yüksek motivasyon; 5 puan,

Belli belirsiz cılız etkiler için düşük motivasyon:1 puan.

Hayali karakterimiz, yılların ağır bağımlısı ise, sağlık sorunları deneyimliyorsa, akşam tekrarladığı ritüelin ardından ertesi gün oldukça sıkıntılı saatler geçiriyor, çalışamayacak duruma geliyorsa, bağımlılığa son verme noktasında +5 puanlık bir motivasyon elde ediyor.

Diğer bir hayali karakterimiz, hayli genç; ritüel sonrası kendini kötü hissetmiyor, sağlık sorunları yaşamıyor. Sadece kolayca başa çıkabileceği hafif üzüntü ve utanç tecrübe ediyorsa, yalnız +1 puanlık bir motivasyon sağlıyor.

Anlayacağınız, ritüelin akabinde yüzleşilen problemler ne ölçüde büyükse, ritüelden uzaklaşma motivasyonu da o ölçüde güçleniyor (bu kategorideki motivasyonun kısa süreli olduğunu anımsayalım)

Ayrıca,

Davranışın en son ne zaman yaşandığına bağlı olarak 0-10 puan arası motivasyon elde ediyoruz.

Aradan iki haftadan az bir süre geçtiği halde, +10 puan

Akabinde, davranıştan uzak kalarak geçirdiğimiz her hafta için 2 puan daha düşelim.

Türkçesi, ritüeli tekrarlamanın negatif etkilerinin zihnimizde taze kalması, motivasyonunun da gücünü korumasına yol açıyor. Ritüel, daha doğrusu onun çekilmez sonuçları unutulmaya yüz tuttuğunda motivasyon silikleşiyor.

Sevdiklerimizin, yakınlarımızın verdiği motivasyon (0-15 puan arası)

Hepimiz için olmasa da bazılarımız için etkili bir motivasyon kaynağı.

Küçük bir çocuğu, ayrıca bebek bekleyen değer verdiğini bir eşe sahip olan bir bağımlının bu motivasyon kaynağından tama yakın puan alacağını düşünebiliriz.

Ne var ki, yaşı ilerlemiş, çocukları büyümüş ve kendisine ihtiyacı kalmamış, anne babası hayatta olmayan, eşiyle bağı zayıflamış bir bağımlının da bu kategoriden epey düşük (örneğin 3) puan almasını bekleriz.

Hedeflerimizin ve Hayallerimizin Yarattığı Motivasyonlar (0-15 puan)

Bizi "ayakta tutabilecek" hedeflere hepimizin ihtiyacı büyük. Bağımlılığımızın ayak bağı olmaktan çıktığı durumlarda özellikle daha fazla yaklaşabileceğimiz hedeflerimizi bizi güçlü biçimde destekleyecektir.

Bağımlılık noktasına gelmiş porno izleme davranışı yüzünden babasının yadigarı iş yerine hak ettiği ilgiyi gösteremeyen, işlere odaklanamayan ama bu bağlamda ciddi hedefleri olan bireyin bu kategoride yüksek bir puan alması gerekir.

Yaşı geçkin olmasa dahi, hayatta hedefleri, hayalleri kalmamış, "ununu elemiş, eleğini asmış" bir kişiliğin de puanı düşecektir.

Davranışa karşı Nefretten kaynaklanan Motivasyon (0-5 puan)

Pornoya karşı samimi nefret besleyen, asla eskiye dönmek istemeyen bireyin bu kategoriden tam puanlık motivasyon elde edebilir.

Sadece yüzleştiği olumsuz sonuçlardan nefret eden, bedeli ödemeselerdi bir ömür keyifle bu işi yapmayı sürdürecek pornografi aşıkları: 0 puan.

Öz benliğimizden Kaynaklanan Motivasyon (0-50 puan)

Kendimizle alakalı pozitif algılarımızın varlığı, her zaman, her şart altında en büyük motivasyon kaynağımız olarak ele alınabilir.

"Kendime yakıştıramadığım bir dönemim oldu, bundan dolayı bedeller de ödedim. Ama artık geçmişe takılmıyorum, daha önemli olan bugün ne yaptığım. Ben de mesuliyet alıp halimi düzeltiyorum. Kendimi hayli iyi, saygıdeğer birisi olarak hissediyorum" düşüncesine sahip bireyin motivasyon puanı 40'ın üzerindedir.

"Evet ritüellere bir son verebildim. Artık eskisi gibi onları tekrarlayıp kendimi iyice sefil etmiyorum. Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor ki, ben her koşulda işe yaramaz rezil bir adamım." Bu düşünce yapısının motivasyon puanı 10'nun altında olacaktır.

Yine son derece subjektif bir sonuç cümlesiyle bitirelim: Motivasyon havuzumuzu 60'ın üzerinde bir seviyede tutabilmek, işe yarar dürtü kontrol teknikleriyle birleştiğinde bağımlılığımızın dizginlerini elimize almamıza imkan sağlaması umulabilirken;

40'ın altında motivasyon seviyesi mayınlı arazinin içerisinde, tabiri caizse kelle koltukta dolaşıyor olmamız anlamına gelebilir.

 

Çalışma:


Bugün için bağımlılığınıza karşı kendi motivasyon kaynaklarınızı ölçebilir misiniz?

30 görüntüleme

Comments


1/23
bottom of page